۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

مرگ بر روسیه

مرگ بر روسیه
یادتان هست مردم سال گذشته شعار می دادند مرگ بر روسیه و آن زمان چطور حضرات نارحت شدند و سینه چاک زدند که نگوید فردا تزار آزرده خاطر می شود ، چطور آقا به صحنه آمد و گفت شعارهای امام که همان مرگ بر آمریکا بود را عوض کردید و این خیانت است و خیانتکاران را ببرید کهریزک ، چطور سردار رشید جناب رادان دستور تجاوز به افرادی را صادر کرد که می گفتند مرگ بر روسیه ، یادتان هست که مردم شعار دهنده ساختار شکن شدند ، آقایان حاظر بودن شعار بر علیه خود بشنوند اما سخنی از روسیه بر زبان نیاید . حتما یادتان هست که شعار می دادند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ، سید حسن یادتان هست چگونه نیرو اعزام کرد و برادران حزب الله جلوی چشم ارتشیان و سپاهیان ایران که قسم خورده اند از مردم ایران در برابر بیگانه دفاع کنند مردم ایران را قتل عام کردند و این با غیرتها فقط نگاه کردند و چشم بستند . حالا ببنید مسئولین کشور که سنگ روسیه و لبنان را به سینه می زدید ،چه شد که رئیس جمهورشما احمدی نژاد می گوید روسیه دوست است یا دشمن ؟مردم که پارسال فریاد زدند دشمن است ، خوب مزد چابلوسی و جیره خواری خود را گرفتید ، آن از روسیه برادر که در شورای امنیت چنان با مشت به فک احمدی نژاد کوبید که بیچاره منگ و گنگ شد و به جای ترکمنستان سر از مغولستان در آورد و آن لبنان فرزند نا خلف که با پول ملت ایران پروار شد رای ممتنه داد و او نیز زیر پای شما زد که با سر به زمین گرم بخورید . پس بدانید ملت از شما جلوتر است و آنچه شما امروز نمی توانید ببینید ملت زودتر می بیند .

هیچ نظری موجود نیست: