۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

جیانتکارای که دایه عزیتر از مادر شدن

هر چه گشتیم و ورق زدیم از این قوم ملا و یارانش در این گیتی دروغگوتر ریاکاتر پیدا نکردیم .
جناب لاریجانی رئیس محترم مجلس امروز یقیه خود را تا خشتک جر می دهی برای دفاع از مردم مظلوم مصر چرا زمانی که نمایندگان شما از کهریزک دیدن کردن و گفتن که جنایت شده شما خفه شده بودید آن زمان در حال خوردن چه چیز اضافه ای بودید که جرات حرف زدن نداشتید ، مگر همین شما نبودید که 2 سال پیش با گردنی کج به مصر رفته بودید و منتظر ملاقات با جناب مبارک ؟ که نشد و دست از پا دراز تر برگشتید حالا امروز دایه مهربانتر از مادر شدید ، بوی کباب به مشام شما رسیده هول شدید از خوردن حلیم جا نمانید نه برادر مواظب باشید شما که حال حرف زدن نداشتید حالا چه شده که داد بیداد می کنید و اعلام همبستگی ، مگر خود شما نبودید وقتی مردم تو خیابان زیر چرخ ماشین پلیس له کردند گفتید رسانه های خارجی حق ندارند حرف بزنن مردم خودمان هستند تو سرشان می زنیم و اگر کشوری حرف بزند دخالت است حالا چه شده که اعلام حمایت شما دخالت محسوب نمی شود .
جناب احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب آقا چطور زمانی که جوانان ما در خیابان سکوت کردند و فقط راه رفتند شدند خس خاشاک و گوساله اما مردم مصر شدن حق طلب مردم ایران که دنبال رای خود به خیابان آمده بودند شدن فتنه گر و خونشان حلال اما مردم مصر که هوس براندازی کردن پاک و معصوم .
جناب برادر ضرغامی شما که سنگ تمام گذاشتید . سوال من از شما این است آیا واقعا وقتی در آینده به خود نگاه می کنید خجالت نمی کشید آیا وجدان شما درد نمی گیرد البته چیزی از شما خواستم که اصلا ندارید . شما که اداعا دارید باید اصل رسانه حفظ شود چطور کشته شدن ندا را ندید و آن فیلم مسخره را با کلی هزینه برای از بین بردن خودن ندا درست کردید اما کشته شدن جوان مصری آنقدر برای شما درد ناک بود که افسرده شدید ، چطور کشته شدن سهراب و ترانه موسوی دروغ بود اما خبرهای مصر همه این واقعیت ، شما روزی که در نماز تهران مردم را کتک زدن و گاز اشک آور زدند زیر پتو بودید یا سر در برف که ندیدید اما با پرویی می گوید صحنه های وحشت ناک پاشیدن آب بر نمازگزاران مصری یعنی آب از باتوم گاز اشک آور وحشتناکتر است .
جناب آقا که منبر می روید و مردم به قیام دعوت می کنید چرا باز نوحه نمی خوانید و گریه نمی کنید چرا نمی گوید هر کس به خیابان بیاید منافق است حالا آنهایی که به خیابان می آیند در مصر دوست دار شما هستند و مردم ایران منافق .
باز خدا پدر مبارک را بیامرزد که هنوز خبری از تجاوز جنسی حکومت او در کهریزک و اوین بیرون نیامده ، باز خدا پدرش را بیامرزد که نیامد دستور قتل عام صادر کند و فتوای کشتن مردم ، باز خدا پدرش را بیامرزد که نگفت هر کس بیاید تو خیابان حرامی است و گوساله ، باز خدا پدرش را بیامرزد که نرفت عده ای وحشی از لبنان و فلسطین ، بیاورد با این وعده که بکشید و به دختران کشورم تجاوز کنید فقط نگذارید کسی نفس بکشد .
سگ مبارک بر شما شرف دارد چون 2 هفته مقاومت کرد و بعد گفت مردم صدای شما را شنیدم اما شما یک سال از مردم کشتید و آخر گفتید هنوز تشنه خون هستم . شما به خودتان رحم نکردید و حتی خاتمی ، کروبی و میر حسین و رفسنجانی که یار گرمابه شما بود را تیکه پاره کردید به مردم رحم می کنید .
نمی دانم شما که دستتان تا کمر به خون آغشته است چگونه و با چه رویی دایه مردم مصر شدید . البته باز می رسیم به حرف اول که از شما دروغگو تر در دنیا وجود ندارد .