۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

به یاد ندا آقا سلطان دختر همیشه زنده ایرانبه یاد ندا آقا سلطان دختر همیشه زنده ایران


روز ندا مبارک


۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

سالگرد تولد جنبش سبز مبارک باد


22خرداد سالگرد تولد جنبش سبز مبارک باد .

۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

مرگ بر روسیه

مرگ بر روسیه
یادتان هست مردم سال گذشته شعار می دادند مرگ بر روسیه و آن زمان چطور حضرات نارحت شدند و سینه چاک زدند که نگوید فردا تزار آزرده خاطر می شود ، چطور آقا به صحنه آمد و گفت شعارهای امام که همان مرگ بر آمریکا بود را عوض کردید و این خیانت است و خیانتکاران را ببرید کهریزک ، چطور سردار رشید جناب رادان دستور تجاوز به افرادی را صادر کرد که می گفتند مرگ بر روسیه ، یادتان هست که مردم شعار دهنده ساختار شکن شدند ، آقایان حاظر بودن شعار بر علیه خود بشنوند اما سخنی از روسیه بر زبان نیاید . حتما یادتان هست که شعار می دادند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ، سید حسن یادتان هست چگونه نیرو اعزام کرد و برادران حزب الله جلوی چشم ارتشیان و سپاهیان ایران که قسم خورده اند از مردم ایران در برابر بیگانه دفاع کنند مردم ایران را قتل عام کردند و این با غیرتها فقط نگاه کردند و چشم بستند . حالا ببنید مسئولین کشور که سنگ روسیه و لبنان را به سینه می زدید ،چه شد که رئیس جمهورشما احمدی نژاد می گوید روسیه دوست است یا دشمن ؟مردم که پارسال فریاد زدند دشمن است ، خوب مزد چابلوسی و جیره خواری خود را گرفتید ، آن از روسیه برادر که در شورای امنیت چنان با مشت به فک احمدی نژاد کوبید که بیچاره منگ و گنگ شد و به جای ترکمنستان سر از مغولستان در آورد و آن لبنان فرزند نا خلف که با پول ملت ایران پروار شد رای ممتنه داد و او نیز زیر پای شما زد که با سر به زمین گرم بخورید . پس بدانید ملت از شما جلوتر است و آنچه شما امروز نمی توانید ببینید ملت زودتر می بیند .