۱۳۸۹ مهر ۷, چهارشنبه

سکینه محمدی را آزاد کنید

حکم قرون وسطایی سنگ سار سکنیه محمدی را لغو کنید
همه در اعتراض به حکم اعدام سکینه محمدی به پا خیزید
برای امضاء تومار مخالفت با حکم اعدام سکینه محمدی به سایت زیر مراجعه کنید
http://freesakineh.org/