۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

اس ام اس سبز نوروز 89

دستبند سبز بر دستمان ، یاد ندا در قلبمان ، سال صبر استقامت ایرانیان ، سبز باد سال نو بر عاشقان

۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

مراسم بزرگ چهار شنبه سوری 1388 پاسخ محکمی به دولت سرتا پا فریب و دروغ کودتا


اگر صدها فیلم تکراری و هزاران دلقک بازی از صدا و سیمای حاج عزت پخش شود ، اگر ساعتها برنامه درست کنید و مردم را بترسانید و بارها مردم را تهدید کنید ، امسال به کوری چشم دولت کودتا و دشمن فرهنگ و آداب ایران کهن مراسم چهار شنبه سوری را پر شکوه تر و کوبنده تر برگزار خواهیم کرد .
ای دروغگوهای فریب کار دل شما برای جوانان ما می سوزد ، چطور زمانی که با تبر سینه دانشچو شکافتید ، چطور زمانی که دختر معصوم را با گلوله کشتید ، چطور زمانی که بر سر پیر زن باتوم زدید ، چطور زمانی که روسری از سر همسر شهید همت کشیدید ، زمانی که در کهریزک تجاوز می کردید و چطور زمانی که مردم بی گناه را با امواج مرگبار پرازیت زره زره می کشید دل سنگ شما به حال مردم و جوانان ایران نسوخت .
ای فریبکاران دیگر هنای شما پیش ملت رنگی ندارد جواب خود را از جوانان ایران در شب چهارشنبه سوری خواهید گرفت .

۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

17 اسفند روز جهانی زن مبارک باد

17 اسفند روز جهانی زن بر شیر زنان ایرانی مبارک باد