۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

مشارکت مهدهای کودک در طرح هدفمند کردن یارانه ها

جناب دکتر باز به صحنه آمد و اینبار دستور طرح هدفمند کردن یارانه ها را صادر فرمود . عواقب و تورم این طرح بماند ! چون اگر ما بگویم سریع می گویند ای منافق . پس بگذاریم مردم خود عواقب این طرح را ببینن . اما چند نکته جالب در صحبتهای جناب دکتر بود .
اول جناب دکتر در بین صحبتها فرمود ما 2 سال با هزاران ساعت کار کارشناسان این طرح را برسی کرده ایم و هیچ مشکلی ندارد ، ایشان به خانواده ها توصیه فرمودند شما می توانید با کودکان خود در خانه بنشینید و در مورد این طرح صحبت کنید ، کودکان را جمع کنید و در مورد اقتصاد و این طرح صحبت کنید و از آنها دعوت کنید عقیده خود را بگویند و دست در دست کودکان این طرح را جلو ببریم . عجب ؟ جناب دکتر نکند شما هم ساعتها با کودکان مهد های کودک نشسته اید و این طرح را جلو برده اید و در آخر به این نتیجه رسیده اید ؟ هر چند کابینه شما هم دست کمی از مهد کودک ندارد . البته شما درست فرمودید بلاخره این کودکان قرار است بزرگ شوند و فردا روزی مدیر و وزیر شوند باید یاد بگیرند همانگونه که امروز در شلوار خود جیش می کنن فردا باید در ممکلت و اقتصاد آن جیش کنن .
دوم جناب دکتر فرموند : ما اراده کردیم رفتیم فضا ؟ چه عرض کنم جناب دکتر ، شما همیشه در فضا سیر می کنید و فکر کنم کابینه شما کلا در فضا هستند .
در آخر فرمودید : من با مردم هستم و ایران یعنی 75 میلیون . جناب دکتر آیا آن عده خس خاشاک را حساب کردید ؟ آن عده که زیر مشت لگد ماموران سال گذشته له شدن چه آنها را هم حساب فرمودید ؟ آن عده که در کهریزک و اوین به آنها تجاوز شد چه آنها هم جز همین مردم هستند ؟ کسانی که زیر چرخ ماشین در عاشورا کشته شدن آنها هم به حساب آوردید ؟ ندا یا سهراب چطور ؟ کسانی که امروز در زندان زیر شکنجه و در اعتصاب غذا هستند چطور ؟ آن دختران و زنانی که سال گذشته به چشم آنها گاز فلفل پاشیدید هم به حساب آورده اید ؟ یا نه مردمی که پای شما هستند همان آقایانی هستند که از حزب الله لبنان آوردید برای قتل عام مردم .
برادر احمدی نژاد شما رئیس جمهور شدید ، نوش جانتان اما دیگر مردم را نفهم فرض نکنید .شما در فضا سیر می کنید مردم در زمین هستند .

هیچ نظری موجود نیست: