۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

یزید کافر باز کمی مردانگی داشت اما شما مسلمان نما ها چطور ؟

باز هم مرد و مردانگی تو یزید که اجازه دادی حضرت زینب که از غم شهادت برادر خون به جگر داشت در دربار تو گله و شکایت کرد ، به تو دشنام داد ، به تو اعتراض کرد و بارها تو را جنایت کار خواند ، باز هم مردانگی تو که اجازه دادی حضرت زینب حرف بزند و تو این اجازه را دادی و او را به اعدام محکوم نکردی ، حتی دستور دادی که با احترام خاندان زینب را به شام بفرستند .
بیا و ببین یزید که فرزندان خلفت روی تو را سفید کردند ، دختری که در خیابان به حق خود اعتراض کرد و تنها گفت رای من کو را به اعدام محکوم کردند به این گناه که در روز عاشورا اعتراض کرده .
ای نا مسلمانان مسلمان نما که روی کفار و شمر را سفید کردید ، حداقل از جد خود یزید یاد بگیرید که در به زینب اجازه داد اعتراض کند ، یزید زینب را عف کرد و بخشید اما شما اعدام می کنید ... خود بگوید یزید واقعی کیست ؟ درود بر یزید که حداقل این مردانگی را داشت .

هیچ نظری موجود نیست: